اخبار

تصاویر تقدیر در روز آزمایشگاه در اداره کل بهداشت و سلامت دانشگاه تهران

تصاویر تقدیر در روز آزمایشگاه در اداره کل بهداشت و سلامت دانشگاه تهران

دکتر سعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه و دکتر مقدس، مدیر کل بهداشت و سلامت دانشگاه، ۳۰ فرودین ماه ۱۴۰۰ با حضور در آزمایشگاه مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه، فرا رسیدن زادروز حکیماسماعیل جرجانی و روز ...

دستور العمل کرونا

دستور العمل کرونا

این راهنما با تلاش و مشارکت جمعی از اساتید رشته های تخصصی و فوق تخصصی و کارشناسان وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی با تمرکز بر فلوچارت نحوه برخورد با بیماران در سطوح سرپایی و بستری تهیه ...