اخبار

جدول زمانبندی وام دانشجویی

جدول زمانبندی وام دانشجویی

جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه تهران

دستور العمل کرونا

دستور العمل کرونا

این راهنما با تلاش و مشارکت جمعی از اساتید رشته های تخصصی و فوق تخصصی و کارشناسان وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی با تمرکز بر فلوچارت نحوه برخورد با بیماران در سطوح سرپایی و بستری تهیه ...

کرونا ویروس

کرونا ویروس

بهترین اقدام برای مقابله باویروس کرونا پیشگیری است.

طرح فشارخون

طرح فشارخون

گزارش نهایی اجرای طرح اندازه گیری فشار خون در دانشگاه تهران