اخبار

اجرای طرح اندازه گیری فشار خون در دانشگاه تهران

طرح فشارخون

گزارش نهایی اجرای طرح اندازه گیری فشار خون در دانشگاه تهران

ادامه مطلب
فعال شدن قسمت تراکم استخوان دربخش رادیولوژی
مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تهران به بخش سنجش تراکم استخوان مجهز شد.

فعال شدن قسمت تراکم استخوان دربخش رادیولوژی

بخش سنجش تراکم استخوان جهت استفاده دانشجویان ،کارکنان ،اساتید و خانواده های محترم دانشگاه تهران با بهره گیری از دستگاه سنجش تراکم استخوان (Osteosy (Primus whole body۲۰۱۸ که یکی از به روز ترین دستگاههای موجود در کشور می باشد در کلینیک فوق تخصصی ۱۶ آذر دانشگاه تهران نصب و راه اندازی شد.

ادامه مطلب
انتخاب مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تهران به عنوان مرکز بهداشت و درمان برتر در میان دانشگاه های کشور
انتخاب مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تهران به عنوان مرکز بهداشت و درمان برتر در میان دانشگاه های کشور

انتخاب مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تهران به عنوان مرکز بهداشت و درمان برتر در میان دانشگاه های کشور

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تهران به عنوان مرکز بهداشت و درمان برتر در میان دانشگاه های کشور انتخاب شد.

ادامه مطلب