آرشیو اخبار

اول شهریور روز پزشک را گرامی میداریم

اول شهریور روز پزشک را گرامی میداریم

دکتر علیرضا وجهی معاون محترم دانشجویی دانشگاه تهران، روز سه‌شنبه یک شهریور ماه ۱۴۰۱ به مناسبت روز پزشک همزمان با زادروز بوعلی سینا از پزشکان مرکزبهداشت و سلامت دانشگاه تهران تقدیر کردند.