آرشیو اخبار

تزریق واکسن کرونا به تمام کارکنان اداره کل بهداشت و درمان دانشگاه تهران و بزرگمهر

تزریق واکسن کرونا به تمام کارکنان اداره کل بهداشت و درمان دانشگاه تهران و بزرگمهر

در پی واکسیناسیون کادر درمان علیه ویروس کرونا در کل کشور و با پیگیری اداره کل بهداشت و سلامت دانشگاه تهران، ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ‬ نوبت اول واکسن کرونا (استرازنکا) با حضور نمایندگان وزارت ...

تصاویر تقدیر در روز آزمایشگاه در اداره کل بهداشت و سلامت دانشگاه تهران

تصاویر تقدیر در روز آزمایشگاه در اداره کل بهداشت و سلامت دانشگاه تهران

دکتر سعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه و دکتر مقدس، مدیر کل بهداشت و سلامت دانشگاه، ۳۰ فرودین ماه ۱۴۰۰ با حضور در آزمایشگاه مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه، فرا رسیدن زادروز حکیماسماعیل جرجانی و روز ...