کارگاه های آموزشی

کارگاه طب سنتی وکارگاه کنترل خشم باهمکاری مرکزآموزشهای ضمن خدمت جهت ترم زمستان توسط اداره کل بهداشت ودرمان برگزلر خواهد شد، لذا همکاران می توانند ازتاریخ ۸/‏۱۰/‏۹۸‬لغایت ۱۲/‏۱۰/‏۹۸‬جهت ثبت نام درسامانه آموزش دانشگاه تهران اقدام نمایند.

 

کارگاه آشنایی با سرطان‌های شایع زنان با همکاری مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران با حضور اساتید خانم دکتر آزیتا شیشه گر و خانم منصوره نوروزی درتاریخ ۹۸/۰۹/۱۹ برگزار شد.

کارگاه یکروزه مدیریت رفتارهای ناهنجار در محیط‌های درمانی با همکاری مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران با حضور دکتر شیخ الاسلامی در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۱ برگزار شد.

پیشگیری سرطان

معاینه و غربالگری

مدیریت رفتار ناهنجار دانشگاه تهران