کارگاه های آموزشی

 

 

اولین دوره آموزش طب وشناخت مزاجها روز سه شنبه ۲۱/‏۸/‏۹۸‬ باهمکاری مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. (ویژه آقایان)

محل برگزاری: تالارگفتگو باشگاه دانشجویان

 

دومین دوره آموزش کمک‌های اولیه باهمکاری مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران در تاریخ ۲۱/‏۰۸/‏۹۸‬

برگزار خواهد شد.

‌‌‌‌‌‌محل برگزاری: مرکز مشاوره طبقه سوم

‌‌‌‌