کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی

اداره کل بهداشت و درمان دانشگاه تهران با همکاری مرکز اموزشهای ضمن خدمت دانشگاه تهران دوره های زیل را در تابستان برگزار میکند.

‌‌‌‌‌‌‌

  • احیای قلبی ریوی مقدماتی ویژه کارکنان
  • بیمارهای نوپدید و راههای پیشگیری از آن
  • اصلاحات حرکتی
  • احیای قلبی ریوی پیشرفته ویژه کادر درمان
  • کمک های اولیه
  • طب سنتی و شناخت مزاج ها