کارگاه های آموزشی

‌‌‌‌‌‌‌کارگاه طب سنتی و کارگاه کنترل خشم (تاریخ برگزاری: اذر ۱۳۹۸)

کارگاه آشنایی با سرطان‌های شایع زنان (تاریخ برگزاری: ۱۹ اذر سال ۱۳۹۸)

مدیریت رفتارهای ناهنجار در محیط‌های درمانی (تاریخ برگزاری: ۲۱ اذر ۱۳۹۸)

دوره آموزشی ارگونومی اداری (تاریخ برگزاری: ۹ ابان ۱۴۰۰)

کارگاه آموزش بهداشت و سلامت زنان (تاربخ برگزاری: ۲۱ و ۲۸ دی ماه سال ۱۴۰۰)

کارگاه آموزشی بهداشت بانوان ۲ (سرد مزاجی) (تاریخ برگزاری: ۲۴ اردیبهشت و ۷ خرداد سال ۱۴۰۱)

کارگاه آموزشی بهداشت زنان (ویژه دانشجویان دختر مستقر در متجمع خوابگاهی شهید چمران) (تاریخ برگزاری: ۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۱)

کارگاه حرکات اصلاحی و ارگونومی محیط کار (تاریخ برگزاری: ۲۲ خرداد سال ۱۴۰۱)

کارگاه آموزشی بهداشت بانوان ۳ (افتادگی رحم و شل شدگی واژن پیشگیری و درمان) (تاریخ برگزاری: ۲۴ خرداد سال ۱۴۰۱)

تغذیه و سلامت در محیط کار (تاریخ برگزاری: ۱۴ تیرماه سال ۱۴۰۱)

کارگاه پیشگیری و غلبه بر فرسودگی شغلی (تاریخ برگزاری: ۹ مرداد سال ۱۴۰۱)