آرشیو اخبار

نمایشگاه سلامت ما, سلامت سیاره ی ما

نمایشگاه سلامت ما, سلامت سیاره ی ما

نمایشگاه (سلامت ما, سلامت سیاره ی ما) از طرف حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه تهران از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به مدت ۳ روز در محوطه پردیس مرکزی برگزار گردید که ...

ایمنی حریق

ایمنی حریق

شناسایی خطرات و ارزیابی و مدیریت ریسک های مرتبط با خطرات در محیط های کاری و تحصیلی از جمله مهترین اقداماتی است که همه افراد باید نسبت به انجام آن حساست های لازم را داشته ...