طرح پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود

 

پایش سلامت کارکنان و اعضا هیئت علمی:

 

اهداف:

 • بررسی و ارتقا سلامت کارکنان و اعضا هیئت علمی
 • تشخیص و درمان به موقع بیماری ها و عوارض ناشی از کار
 • جلوگیری از انتقال بیماری های واگیر دار
 • پیشگیری از بروز بیماری ها و عوارض ناشی از کار
 • افزایش سطح آگاهی به منظور پیشگیری از بیماری‌ها

مراحل اجرا:

 • تشکیل پرونده (بر اساس فرم پنج صفحه ای وزارت بهداشت)
 • انجام نوار قلب و اندازه گیری قد و وزن جهت تعیین شاخص توده بدنی
 • معاینه عمومی اندام ها توسط پزشک عمومی
 • بررسی از نظر بیماری‌های قلبی عروقی و در صورت نیاز ارجاع به متخصص قلب و عروق توسط پزشک عمومی
 • ارجاع جهت انجام سایر معاینات تکمیلی مانند سونوگرافی، ماموگرافی، رادیولوژی و… در صورت تشخیص پزشک
 • آزمایش خون با توجه به شرایط و نیاز هر فرد
 • بینایی سنجی
 • شنوایی سنجی
 • ارزیابی کلیه نتایج و ارائه توصیه‌های لازم برای هر فرد توسط پزشک طرح با امکان مقایسه و پایش اطلاعات سنوات مختلف
 • بررسی نهایی پرونده توسط متخصص طب کار
 • ثبت و بایگانی اطلاعات به منظور آنالیز آماری و تحلیل داده‌ها
 • استفاده از نتایج و یافته‌ها جهت برنامه ریزی های آموزشی و استراتژیک

 

 

پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود:

 

اهداف:

 • - بررسی سابقه پزشکی و بهداشتی دانشجویان در جهت بیماریابی و کشف نیازهای درمانی آنها
 • انجام معاینات جامع پزشکی و اقدامات پاراکلینیکی به منظورارزیابی سلامت و کشف بیماری‌های احتمالی
 • بیماریابی و شناسایی دانشجویان در معرض خطر و نیازمند مراقبت‌های ویژه به منظور استفاده در مواقع فوریت‌های پزشکی
 • ایجاد زمینه مناسب جهت آشنایی دانشجویان جدیدالورود با مجموعه امکانات اداره کل بهداشت و درمان دانشگاه تهران
 • ایجاد ارتباط اولیه پزشک با دانشجو و جلب اعتماد و تقویت این ارتباط طی سالهای تحصیلی به صورت پزشک خانواده

مراحل اجرا:

 • تشکیل پرونده پزشکی برای هر دانشجو
 • معاینات پزشکی شامل اخذ سوابق بیماری از دانشجو و انجام معاینات کامل
 • بینایی سنجی
 • واکسیناسیون در صورت نیاز
 • معاینات تکمیلی در صورت نیاز (‌رادیوگرافی، سونوگرافی، آزمایش خون و…)
 • ورود اطلاعات پرونده پزشکی دانشجویان و آنالیز اطلاعات به منظور تفکیک دانشجویان نیازمند به مراقبت ویژه و پیگیری درمان آنها