طرح پایش کارکنان و اعضاء هیئت علمی

هدف کلی: بررسی و ارتقا سلامت کارکنان و اعضا هیئت علمی دانشگاه

اهداف جزئی:

 • تعیین شاخص‌های سلامت
 • تشخیص زود هنگام بیماری‌ها
 • اقدامات درمانی به موقع
 • افزایش سطح آگاهی به منظور پیشگیری از بیماری‌ها

ویژگی‌ها:

 • منطبق بر دستورالعمل‌های گروه بررسی تندرستی کانادا ( CTFPHE) و گروه خدمات پیشگیرانه آمریکا ( US PSTF)
 • براساس اصول طرح پزشک خانواده (سیستم ارجاع)
 • اولین طرح پایش سلامت در دانشگاه (‌با توجه به نیاز جامعه تحت پوشش)
 • ایجاد اولین پرونده سلامت الکترونیکی با کد مخصوص برای هر فرد
 • رایگان بودن کلیه مراحل انجام طرح

مراحل اجرا:
۱ -ارسال دعوتنامه

 • ارسال دعوتنامه از واحد طرح پایش به کلیه کارکنان و اعضا هیئت علمی
 • تعیین تاریخ و ساعت شرکت در طرح

۲ -پذیرش و تشکیل پرونده

 • تشکیل پرونده
 • تحویل پرونده پزشکی همراه با برگه راهنمای طرح
 • راهنمایی جهت تکمیل مشخصات فردی و سابقه بیماری
 • ارائه معرفی نامه مخصوص طرح جهت انجام آزمایش خون

۳ -خدمات پرستاری

 • نوار قلب
 • اندازه‌گیری قد و وزن و فشارخون

۴ -بینایی سنجی

 • اندازه‌گیری دید هر دو چشم
 • تعیین دید رنگی چشم
 • ارجاع به چشم پزشک در صورت نیاز

۵ -شنوایی سنجی برای افراد بالای ۴۰ سال
۶ -معاینات پزشک طرح

 • معاینه عمومی اندام‌ها
 • معاینه از نظر بیماری‌های قلبی عروقی و در صورت نیاز ارجاع به متخصص قلب و عروق جهت مشاوره و درمان
 • ارجاع جهت انجام معاینات تکمیلی مانند سونوگرافی، ماموگرافی، رادیولوژی، زنان و… در صورت تشخیص پزشک طرح
 • در صورت نیاز ارجاع به کلینیک‌های تخصصی (بر حسب مورد)

۷ -آزمایش خون و بر حسب نیاز آزمایش‌های تکمیلی دیگر
۸- مشاوره با پزشک متخصص

 • بررسی پرونده توسط متخصص قلب و عروق و بر حسب نیاز ارجاع جهت انجام آزمایشات تکمیلی دیگر (‌تست ورزش، اکو، نوار قلب مجدد)
 • بررسی پرونده توسط متخصص طب کار و اقدامات درمانی در صورت نیاز
 • بررسی پرونده توسط سایر متخصصین با توجه به توصیه پزشک طرح

۹ -واحد طرح پایش

 • این واحد علاوه بر ارائه خدمات پزشکی فوق به موارد ذیل نیز اهتمام دارد:
 • ثبت و بایگانی اطلاعات
 • بررسی پرونده توسط کارشناس مدارک پزشکی
 • تهیه و ارائه شناسنامه سلامت
 • پایش سلامت کارکنان و کمک به درمان بیماری‌ها
 • نیاز سنجی آموزشی
 • آنالیز آماری و تحلیل داده‌ها
 • ارائه گزارش نتایج و یافته‌های طرح به مسئولین جهت برنامه‌ریزی‌های استراتژیک
 • بررسی و شناسایی عوارض و بیماری‌های ناشی از کار و تلاش در جهت بهبود شرایط محیط کار
 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی در جهت ارتقا دانش سلامت
 • تهیه و چاپ نشریات، کتب و رسانه‌های آموزشی

خدمات دهنده:
کارشناسان واحد طرح پایش


تلفن تماس با واحد طرح پایش کارکنان واساتید: ۶۶۴۸۱۰۱۸
تلفن پذیرش مرکز: ۶۱۱۱۲۹۴۹ ۶۶۴۶۹۳۵۲