اطلاعیه

مسابقات هنری مرتبط با سلامت، ایمنی و محیط زیست

مسابقات هنری مرتبط با سلامت، ایمنی و محیط زیست

مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه تهران با همکاری اداره کل مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسابقات سلامت محور ویژه دانشگاهیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می نماید.