اطلاعیه

مسابقات هنری مرتبط با سلامت، ایمنی و محیط زیست

مسابقات هنری مرتبط با سلامت، ایمنی و محیط زیست

مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه تهران با همکاری اداره کل مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسابقات سلامت محور ویژه دانشگاهیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می نماید.

بیمه حوادث دانشجویان دانشگاه تهران

بیمه حوادث دانشجویان دانشگاه تهران

تمامی دانشجویان دانشگاه تهران در صورت بروز هرگونه حادثه در محیطهای آموزشی و غیرآموزشی تحت پوشش بیمه حوادث گروهی میباشند و میتوانند با ارائه مدارک مورد نیاز از خدمات آن بهره مند گردند.

فراخوان همکاری

فراخوان همکاری

جشنواره ملی سلامت دانشجویان, دانشجوی همکار می پذیرد.