واحد بهداشت و ایمنی و محیط زیست (HSE)

واحد بهداشت و ایمنی و محیط زیست (HSE)

HSE:

نظامی منسجم و پویا جهت پیشبرد امور مدیریتی و مهندسی مرتبط با بهداشت، ایمنی و محیط زیست می‌باشد. نظام یکپارچه HSE عدم انطباق‌های مرتبط با بهداشت و ایمنی، مخاطرات بالقوه، حوادث و بیماری‌ها را بطور نظام مند مورد ارزیابی قرار داده و روش‌های مبتنی بر پیشگیری و کنترل ارائه می‌دهد.

استقرار نظام یکپارچه HSE در دانشگاه‌ها از آنجا حائز اهمیت است که در اغلب محیط‌های دانشگاهی خطرات بالقوه ای وجود دارد که در صورت عدم شناسایی و کنترل می‌توانند منجر به حوادث جبران ناپذیری شوند.

 

از دیگر سو تلاش در جهت حفظ و ارتقا سطح سلامت و ایمنی از اولویت‌های وزارت علوم به شمار می‌رود به نحوی که در قالب بخشنامه، استقرار نظام جامع ایمنی بهداشت محیط زیست را با محوریت مراکز بهداشت و درمان ابلاغ نموده است.

اداره کل بهداشت و درمان دانشگاه تهران طی سنوات گذشته اقدامات قابل توجهی در راستای انجام وظایف محوله در ابعاد نظارت بر وضعیت بهداشت و ایمنی اماکن دانشگاهی، پایش سلامت دانشگاهیان و ارائه آموزش‌های مرتبط با بهداشت و ایمنی انجام داده است. ضمناً استقرار نظام HSE از طرف این اداره کل، مورد پیگیری قرار گرفته است. در حال حاضر بر اساس مصوبه هیأت رئیسه، اداره کل بهداشت و درمان به عنوان دبیرخانه HSE ، نقش محوری در پیشبرد برنامه‌های HSE دارد.

 

هدف نهایی استقرار نظام HSE :

استقرار سیستم‌های مدیریتی و مهندسی ایمنی، سلامت و محیط زیست در کلیه اماکن دانشگاه تهران بر اساس استانداردهای بین المللی

 

راهبردها:

 • پیشگیری و کنترل بیماری‌ها و ارتقا سطح سلامت دانشگاهیان
 • پیشگیری از حوادث در محیط دانشگاه و برنامه ریزی در جهت ارتقا ایمنی دانشگاه
 • شناسایی، کاهش و کنترل آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از فعالیت‌های دانشگاهی

 

حیطه فعالیت‌های نظام HSE:

فعالیت‌های مرتبط با ایمنی

 • ایمنی سازه، تجهیزات، تأسیسات و ماشین آلات
 • ایمنی برق، ایمنی حریق، ایمنی آسانسور
 • ایمنی رفتار انسانی

 

فعالیت‌های مرتبط با بهداشت و سلامت

 • پیاده سازی استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱
 • شناسایی و کنترل عوامل زیان آور برای سلامت (فیزیکی، بیولوژیک، شیمیایی، ارگونومیک و…)
 • طب کار و پایش سلامت دانشگاهیان
 • نظارت بر بهداشت اماکن، بهداشت پرتوها، بهداشت مواد غذایی و...

 

فعالیت‌های مرتبط با محیط زیست

 • پیاده سازی استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱
 • صرفه جویی در مصارف مواد و انرژی
 • مدیریت و مهندسی سبز
 • شناسایی، ارزیابی و کنترل آلودگی‌های زیست محیطی با تمرکز بر مدیریت پساب و پسماندها

 

برنامه‌های پیش بینی شده برای مدیریت جامع HSE:

 • تشکیل ساختار اداری مربوطه
 • شناسایی وضعیت موجود
 • شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک‌های موجود
 • مدیریت و کنترل ریسک‌های شناسایی شده (اقدامات مهندسی و اصلاحی)
 • ارائه آموزش‌های ایمنی بهداشت به دانشگاهیان
 • تهیه، تدوین، اعمال و نظارت بر ضوابط HSE در قالب دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌ها
 • پایش و سنجش سلامت دانشگاهیان
 • اخذ گواهینامه‌های ایمنی بهداشت برای اماکن دانشگاه از سازمان‌های ذیصلاح