بینایی سنجی

بینایی سنجی

خدمات دهنده:
کارشناس بینایی‌سنجی

خدمات:
تعیین نمره عینک
تجویز و ساخت عینک توسط اپتومتریست
درمان انحرافات تطابقی
تشخیص و درمان آمبلیوپی (‌تنبلی چشم) در کودکان

تجهیزات:
رتینوسکوپ، افتالموسکوپ، اتورفراکتومتر، کراتومتر، اسلیت لمپ، تونومتر، لنزومتر، افتالموسکوپ ایندایرکت، پریزم بار، دفتره شیء ها (کوررنگی)

زمان پذیرش: شنبه تا چهارشنبه صبح‌ها: ۸ صبح لغایت ۱۲ بعدازظهرها: ۱۴ لغایت ۱۵


تلفن پذیرش مرکز: ۶۱۱۱۲۸۳۸

● توجه:
هماهنگی قبلی از طریق پذیرش مرکز الزامی است.
رزرو نوبت تلفنی از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴:۳۰ امکانپذیر می‌باشد.

توصیه‌های بهداشتی:
● در صورت وجود هر یک از علائم زیر به واحد بینایی‌سنجی مراجعه نمائید:
● تاری دید (دید دور یا نزدیک)
● سردرد و خستگی چشم بعد از انجام کارهای دقیق چشمی
● سوزش و اشک ریزش هنگام مطالعه
● کلیه افرادی که عینک تجویز شده دارند بهتر است از عینک به طور مرتب استفاده نموده و در مراجعات بعدی به واحد بینایی‌سنجی عینک خود را همراه داشته باشند.
● در درمان انحراف چشم تطابقی و تنبلی چشم در کودکان زمان مراجعه و درمان به موقع حائز اهمیت است. به طوری که درمان آن بعد از سنین ۱۰-۹ سالگی تقریباً غیرممکن می‌باشد. بنابراین لازم است که دید کودکان از سن ۵-۴ سالگی به طور دقیق اندازه گیری شود.
● درمان تنبلی چشم در کودکان با استفاده صحیح از عینک و بستن چشم سالم ( patching) با تجویز اپتومتر صورت می‌گیرد.
● بهتر است افراد بالای ۵۰ سال سالی یکبار از نظر وجود آب مروارید (کاتاراکت) و آب سیاه (‌گلوکوم) معاینه شوند.