درمانگاه خوابگاه خواهران(چمران)

خدمات دهنده:

  • پزشک عمومی
  • کارشناس پرستاری

خدمات:

  • ویزیت بیماران توسط پزشک عمومی و ارجاع به متخصص مربوطه در صورت نیاز
  • مراقبت از بیماران اورژانسی
  • انجام تزریقات، پانسمان و سایر موارد اورژانسی
  • سرم درمانی
  • اکسیژن درمانی
  • اعزام بیماران اورژانسی به بیمارستان‌های طرف قرارداد با مرکز (در صورت نیاز)

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تلفن تماس و آدرس:

تلفن: ۸۸۰۹۶۵۳۳

‌‌آدرس: انتهای خیابان کارگر شمالی (امیرآباد) جنب مؤسسه ژئوفیزیک، خوابگاه شهید چمران