عضویت در نشریه
 
      جستجو

در هنگام اسهال به كودك ORS ، چاي ، مايعات و غذاي نرم مثل كتة نرم داده شود

مامایی، تنظیم خانواده، واكسیناسیون  


خدمات دهنده:
▪ كارشناس مامایی
▪ كارشناس پرستاری

خدمات:
مامایی
ـ مراقبتهای دوران بارداری شامل : تشكیل پرونده و مراقبت های دوران بارداری ، آموزش بهداشت و تغذیه زنان باردار
ـ تشخیص و درمان بیماریهای زنان و آموزش نكات بهداشتی
ـ انجام تست پاپ اسمیر ( تست تشخیص سرطان دهانه رحم )
ـ مشاوره قبل از ازدواج و تنظیم خانواده
ـ ارائه خدمات تنظیم خانواده شامل : قرص ، كاندوم : تزریق آمپول ، IUD
- ارجاع به متخصص زنان و زایمان در صورت نیاز

واكسیناسیون
ـ واكسیناسیون و پایش رشد نوزادان و كودكان
ـ آموزش مادران در مورد نحوه تغذیه كودكان و ارائه قطره آهن و مولتی ویتامین تا 2 سالگی به صورت رایگان
ـ تزریق واكسن هپاتیت
ـ تزریق واكسن 16-14 سالگی
ـ واكسیناسیون مادران باردار
ـ ارجاع كودكان و نوزادان به متخصص اطفال در صورت نیاز
ـ ارجاع جهت تغذیه با شیر مصنوعی با نظر پزشك متخصص ( طبق ضوابط )

تجهیزات:
مامایی
▪ دستگاه sonicaid
▪ وسایل كامل جهت معاینات زنان و تهیه پاپ اسمیر

زمان پذیرش:
مامایی شنبه تا چهارشنبه 8 صبح لغایت 30/13
واكسیناسیون شنبه ها و چهارشنبه ها 8 صبح لغایت 12

تزریق واكسن یكسالگی و 6-4 سالگی فقط روزهای چهارشنبه انجام می شود.

تلفن تماس با بخش :
ـ مامایی : 66491520 ـ 61113220
ـ واكسیناسیون : 66491520

تلفن پذیرش مركز: 66469352 ـ 61112949

● توجه :
ـ رزور نوبت تلفنی از ساعت 8 لغایت 30/14 امكان پذیر می باشد.
ـ هماهنگی قبلی از طریق پذیرش مركز الزامی است.

برنامه ایمن سازی كودكان با توجه به شرایط اپیدمیولوژیك كشور

سننوع واكسنتوضیحات
بدو تولدب.ث.ژ ـ فلج اطفال ـ هپاتیت بدر كودكان زیریك سال مقدار واكسن « ب.ث.ژ» (05/0) میلی لیتر معادل نصف دوز بالغین است
2 ماهگیسه گانه ـ فلج اطفال ـ هپاتیت ب
4 ماهگیسه گانه ـ فلج اطفال
6 ماهگیسه گانه ـ فلج اطفال ـ هپاتیت ب
12 ماهگیMMRاین واكسن شامل واكسنهای سرخك، سرخجه و اوریون می باشد
18 ماهگیسه گانه ـ فلج اطفال
6-4 سالگیسه گانه ـ فلج اطفال ـ MMR


منظور از فلج اطفال قطره خوراكی فلج اطفال است.
پس از آخرین نوبت واكسن سه گانه ، هر ده سال یكبار واكسن دوگانه ویژه بزرگسالان بایستی تزریق شود.

توصیه های بهداشتی:
ـ زنان باردار به محض آگاهی از بارداری تا 28 هفتگی هر 4 هفته ، تا 36 هفتگی هر 2 هفته و تا 40 هفتگی هر هفته با ماما یا پزشك متخصص زنان مراجعه نمایند.
ـ كلیه زنان باردار باید در ماه 6 و 7 بارداری جهت تزریق واكسن توأم بزرگسالان به مراكز بهداشتی درمانی مراجعه نمایند.
ـ خانم ها پس از ازدواج سالی یكبار جهت انجام آزمایش پاپ اسمیر (‌به منظور تشخیص سرطان دهانه رحم ) به مراكز بهداشتی درمانی مراجعه نمایند.
ـ جهت پایش رشد و سلامت كودكان خود ، تا یكسالگی هر ماه از 2-1 سالگی هر دو ماه و 6-2 سالگی هر 6 ماه یكبار به مراكز بهداشتی درمانی مراجعه نمایید.