عضویت در نشریه
 
      جستجو

امام رضا (ع): نوشيدن آب سرد پس از غذاي داغ و شيريني، باعث از بين رفتن و فساد دندان ها مي گردد. (بحار الانوار، جلد 4)

طرح پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود  


هدف كلی:
بررسی سابقه پزشكی و بهداشتی دانشجویان در جهت بیماریابی و كشف نیازهای درمانی آنها

اهداف جزیی:
ـ انجام معاینات جامع پزشكی و اقدامات پاراكلینیكی به منظورارزیابی سلامت و كشف بیماریهای احتمالی
ـ بیماریابی و شناسایی دانشجویان در معرض خطر و نیازمند مراقبت های ویژه به منظور استفاده در مواقع فوریت‌های پزشكی جهت ارائه خدمات بهتر.
ـ ایجاد زمینه مناسب جهت آشنایی دانشجویان جدیدالورود با مجموعه امكانات اداره كل بهداشت و درمان دانشگاه تهران
ـ ایجاد پرونده پزشكی در شبكه اینترنتی مركز
ـ اجرای برنامه های آموزشی بهداشت و مراقبت های پزشكی مورد نیاز دانشجویان
ـ ایجاد ارتباط اولیه پزشك با دانشجو و جلب اعتماد و تقویت این ارتباط در طی سالهای تحصیلی به صورت پزشك خانواده

مراحل اجرا:
ـ تشكیل پرونده پزشكی برای هر دانشجو
ـ معاینات پزشكی شامل اخذ سوابق بیماری از دانشجو و انجام معاینات كامل ( قلب و عروق ، فشارخون ، ریه ، قد و وزن و … )
ـ بینایی سنجی
ـ واكسیناسیون (‌واكسن كزاز و دیفتری ) در صورت تمایل ایشان
ـ معاینات تكمیلی در صورت نیاز (‌رادیوگرافی ، سونوگرافی ، آزمایشات ، اكوكاردیوگرافی ، معاینات تخصصی و … )
ـ ورود اطلاعات پرونده پزشكی دانشجویان به شبكه اینترنتی مركز ( با كد محرمانه )
ـ آنالیز اطلاعات به منظور تفكیك دانشجویان نیازمند به مراقبت ویژه و پیگیری آنها.