عضویت در نشریه
 
      جستجو

امام حسين (ع): سلامت نعمت پنهاني است كه هر گاه موجود باشد، فراموش مي شود و هر گاه از دست برود، به ياد مي آيد. (بحار، جلد 81، صفحه 172)

مراكز درمانی كوی خواهران  


خدمات دهنده:
ـ پزشك عمومی
ـ كارشناس پرستاری

خدمات:
ـ ویزیت بیماران توسط پزشك عمومی و ارجاع به متخصص مربوطه در صورت نیاز
ـ مراقبت از بیماران اورژانسی
ـ انجام تزریقات ، پانسمان و سایر موارد اورژانسی
ـ سرم درمانی
ـ اكسیژن درمانی
ـ اعزام بیماران اورژانسی به بیمارستانهای طرف قرارداد با مركز ( در صورت نیاز )

تعرفه خدمات:
ـ ویزیت رایگان ویژه دانشگاهیان (‌با ارائه دفترچه بیمه )

زمان پذیرش:
ـ مركز درمانی كوی فاطمیه تمام روزهای هفته: 7 صبح لغایت 14 - 19 لغایت 7 صبح روز بعد
ـ مركز درمانی كوی شهید چمران تمام روزهای هفته 19 لغایت 7 صبح روز بعد

زمان پذیرش داروخانه كوی چمران
تمام روزهای هفته بصورت شبانه روزی

تلفن تماس و آدرس:
ـ مركز درمانی كوی فاطمیه : 82096142 ـ 82096145 ـ 88005965 كارگر شمالی ( امیرآباد‌) ،‌كوی خواهران ، طبقه همكف ، ساختمان شماره 2 فاطمیه
ـ مركز درمانی كوی چمران :15 ـ 88069511 انتهای خیابان كارگر شمالی ( امیرآباد ) جنب موسسه ژئوفیزیك ، خوابگاه شهید چمران