عضویت در نشریه
 
      جستجو

حضرت رسول (ص): خداوند - تبارك و تعالي- و فرشتگان او، بر استغفاركنندگان و سحري‌خوران در سحرگاهان، درود مي‌فرستند. پس بايسته است هركدامتان سحري بخوريد، هرچند به جرعه‌اي آّب باشد. اما بهترين سحري‌ها، سويق و خرماست (روضه الواعظين ، صفحه 374) (سويق: به آن در فارسي قديم، «پست» گفته مي‌شد. امروزه به آن «قاووت» يا «پوره» مي‌گويند)

رادیولوژی و سونوگرافی  


راديولوژي ( x R) ▪ انجام كليه راديوگرافي هاي ساده
▪ راديوگرافي هاي تخصصي ارتوپدي شامل : Scanogram–total spine (long cassette) – scoliosis series – Alignment view

سونوگرافي(sono) ▪ سونوگرافي هاي جنرال شامل : شكم ، كبد ، كليه‌ها ، طحال ، پانكراس ، پارا آئورت ، لگن ، رحم و ضمائم و پروستات
▪ سونوگرافي حاملگي
سونوگرافي NT
.بيوفيزيكال پروفايل (BPP)
سونوگرافي ▪ ترانس واژينال
▪ سونوگرافي پستان، تيروئيد ، ساير نسوج نرم
▪ تخليه كيست پستان و نشان دار كردن ضايعات و FNA تحت گايد سونوگرافي ...كالرداپلر testis
▪ داپلر رنگي (‌كالر داپلر ) شرياني -وريدي از عروق اندام ها و عروق كاروتيد گردني
● كليه سونوگرافي ها توسط پزشك متخصص خانم و آقا انجام مي گيرد.

تعرفه خدمات:
ـ داراي قرارداد با كليه بيمه هاي خدمات درماني ، تأمين اجتماعي ،‌نيروهاي مسلح و بيمه تكميلي ايران ,آتيه سازان حافظ

زمان پذیرش:
راديولوژي : شنبه تا چهارشنبه 7/30 لغايت 18
سونوگرافي : شنبه تا چهارشنبه 8 صبح لغايت 16
تلفن تماس: 61113332 ـ 66463249

توصيه هاي لازم:
● ناشتا بودن حداقل به مدت 5-4 ساعت براي سونوگرافي شكم ، كبد و كيسه صفرا الزامي است
●پر بودن مثانه براي انجام سونوگرافي رحم و ضمائم ، كليه ها ،‌ مثانه و حاملگي ( زير 3 ماه ) ضروري است.
●سونوگرافي پستان بهتر است روزهاي 7 تا 8 از سيكل ماهيانه انجام شود.
●در زمان انجام سونوگرافي پستان در صورت انجام ماموگرافي يا سونوگرافي قبلي ، به همراه داشتن مدارك قبلي ضروري است.
●جهت انجام برخي از راديوگرافي ها، مانند عكسبرداري از ستون فقرات ، IVP و ... آمادگي قبلي ضروري است. لذا جهت كسب اطلاعات بيشتر به بخش راديولوژي مراجعه شود.
●انجام راديوگرافي در زمان بارداري خطرناك است.
●رزرو وقت جهت انجام سونوگرافي و راديولوژي نياز به هماهنگي قبلي با پذيرش بخش دارد.
●رزرو وقت جهت انجام سونوگرافي و راديولوژي به صورت تلفني امكان پذير مي باشد.