عضویت در نشریه
 
      جستجو

اعتياد يعني مرگ

عمومی  


خدمات دهنده:
ـ پزشك عمومی (مسئول فنی)

زمان پذیرش:
شنبه تا چهارشنبه 8 صبح لغایت 12 - 30/12 لغایت 18

تلفن پذیرش: 66469352 ـ 61112949

توجه: رزرو نوبت تلفنی از ساعت 8 صبح لغایت 30/14 امكان پذیر می باشد