عضویت در نشریه
 
      جستجو

حضرت عيسي (ع): اي زادگان اسرائيل ! فراوان مخوريد ، زيرا هركس زياد بخورد ، فراوان نيز مي‌خوابد و هركس فراوان بخوابد ، نماز اندك مي‌گذارد و هر كس نماز اندك بگذارد ، از غافلان شمرده مي‌شود. (شرح نهج البلاغه، جلد 19 ، صفحه 188)

داروخانه  


خدمات دهنده:
ـ پزشك داروساز(مسئول فنی)
ـ تكنسین دارویی

خدمات:
ـ ارائه خدمات دارویی عمومی و تخصصی
ـ ساخت داروهای تركیبی
ـ تجهیزات پزشكی ، لوازم بهداشتی و آرایشی

تعرفه خدمات:
ـ فروش دارو طبق تعرفه دولتی
ـ دارای قرارداد با بیمه های خدمات درمانی ، نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی

زمان پذیرش: شنبه تا چهارشنبه 7/30 لغایت 18
تلفن تماس: 66967752 ـ 61112764