عضویت در نشریه
 
      جستجو

حضرت رسول (ص): براي هر چيزي زكاتي است و زكات بدن‌ها روزه است (الكافي، جلد 4، صفحه 62، حديث 3)

داروخانه  


خدمات دهنده:
ـ پزشك داروساز(مسئول فنی)
ـ تكنسین دارویی

خدمات:
ـ ارائه خدمات دارویی عمومی و تخصصی
ـ ساخت داروهای تركیبی
ـ تجهیزات پزشكی ، لوازم بهداشتی و آرایشی

تعرفه خدمات:
ـ فروش دارو طبق تعرفه دولتی
ـ دارای قرارداد با بیمه های خدمات درمانی ، نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی

زمان پذیرش: شنبه تا چهارشنبه 7/30 لغایت 18
تلفن تماس: 66967752 ـ 61112764