عضویت در نشریه
 
      جستجو

به كودك خود اجازه دهيد در بحثهاي آرام و عادي خانوادگي شركت فعال داشته باشد و آزادانه نظرات خود را بيان كند

اورژانس و پرستاری  


خدمات دهنده: كارشناس پرستاری

خدمات:
ـ مراقبت از بیماران اورژانسی
ـ انجام تزریقات ، پانسمان ، بخیه و سایر موارد اورژانسی
ـ سرم درمانی
ـ اكسیژن درمانی
ـ سونداژ بیمار
ـ اعزام پرسنل جهت ارائه خدمات اورژانسی خارج از كلینیك در صورت نیاز
ـ اعزام بیماران به بیمارستانهای طرف قرارداد با مركز در صورت نیاز

تجهیزات:
ـ دستگاه الكتروشوك
ـ دستگاه الكتروكاردیوگرافی
ـ ست كامل احیاء
ـ ساكشن
ـ برانكارد چرخدار
ـ ویلچر
ـ آمبولانس
ـ ترالی

تعرفه خدمات:
ـ خدمات برای عموم با تعرفه آزاد ( بدون بیمه )

زمان پذیرش:
شنبه تا چهارشنبه 7/30 لغایت 18

تلفن تماس: 66967753 ـ 61112658