عضویت در نشریه
 
      جستجو

در هنگام اسهال به كودك ORS ، چاي ، مايعات و غذاي نرم مثل كتة نرم داده شود

آزمايشگاه  


خدمات دهنده:
ـ دكترای علوم آزمایشگاهی(مسئول فنی)
ـ كارشناس علوم آزمایشگاهی
ـ كارشناس شیمی
ـ كاردان علوم آزمایشگاهی
ـ تكنسین علوم آزمایشگاهی

خدمات:
ـ پذیرش كلیه درخواست های آزمایش
ـ انجام آزمایشهای عمومی و تخصصی
ـ دارای قرارداد با آزمایشگاههای معتبر

تجهیزات:
ـ اتوآنالیزرهیتاچی 704
ـ كولتر 890 – T
ـ سل كانتر
ـ ینهون كدرن
ـ الكتروفرز هلنا
ـ الیزار یدور واشر
ـ گاما كانتر
ـ فلیم فتومتر

تعرفه خدمات:
ـ دارای قرارداد با بیمه های خدمات درمانی ، نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی

زمان پذیرش: شنبه تا چهارشنبه 7/30 لغایت 18
تلفن تماس: 61112872 ـ 66967750

توصیه‌های لازم :
● خونگیری آزمایشهایی كه نیاز به ناشتا بودن فرد دارد قبل از ساعت 10 صبح انجام می‌گیرد.
● انجام آزمایش كورتیزول رأس ساعت 8 صبح انجام می‌شود.
● ناشتا بودن به مدت 14 ساعت برای آزمایش تری گلیسیرید و كلسترول (‌چربی های خون ) الزامی است.
● ناشتا بودن قبل از انجام آزمایش قندخون ، آهن خون و الكالن فسفاتاز ضروری است.
● آزمایش های هورمونی LH و FSH در مورد خانم ها ، بهتر است روزهای 3 تا 5 سیكل ماهیانه انجام گیرد (‌با توجه به توصیه پزشك )
● جهت انجام آزمایش پرولاكتین ، رعایت نكات زیر الزامی است:
ـ ناشتا بودن (‌بهترین ساعت خونگیری 10-8 صبح یعنی 4-3 ساعت بعد از بیدار شدن از خواب است)
ـ ترجیحاً مراجعه روز 21 سیكل ماهانه باشد.
ـ از انجام هرگونه فعالیت سنگین بدنی و استرس زا اجتناب شود.
ـ جهت كسب اطلاعات بیشتر به آزمایشگاه مراجعه شود.
● آزمایش GTT ( تست تحمل گلوكز ) ، حداقل 3 ساعت زمان برده و 4 بار خونگیری انجام می‌شود بنابراین فرد باید :
ـ ناشتا باشد
ـ از انجام هرگونه فعالیت سنگین بدنی و استرس زا در طول آزمایش اجتناب كند
● آزمایش قندخون دو ساعته در دو مرحله انجام می گیرد و فرد باید :
ـ ناشتا باشد
ـ بعد از اولین نوبت آزمایش ، صبحانه معمول خود را صرف كند.
ـ آزمایش بعدی دقیقاً 2 ساعت بعد از صرف صبحانه انجام می گیرد.
● رعایت فواصل زمانی در آزمایش قند دو ساعته و آزمایش GTT بسیار مهم است.
● آزمایش خون مخفی در مدفوع ( OB)
ـ آزمایش سه روز متوالی انجام می گیرد.
ـ ترجیحاً به مدت 5-3 روز از مصرف گوشت قرمز و قرص آهن اجتناب شود.
● آزمایش استول ( مدفوع ) 3 نوبته ، در فاصله 10 روز (‌یكروز در میان ) انجام می شود.
● شرایط آزمایش ادرار 2 ساعته :
ـ ظروف جمع آوری ادرار حاوی مواد نگهدارنده می‌باشد. لذا محتویات آن نباید دور ریخته شود و از ریختن آب در آن اجتناب شود.
ـ جهت نمونه گیری ، 8 صبح ادرار را در دستشویی تخلیه نموده سپس نمونه‌های بعدی ادرار را تا 8 صبح روز بعد در ظرف مخصوص جمع آوری نمایید.
● در مورد سایر آزمایش ها حداقل یك ساعت بعد از صرف غذا به آزمایشگاه مراجعه شود.