عضویت در نشریه
 
      جستجو

از رها كردن دستمال كاغذي هاي مصرف شده در محيط خودداري كنيد.

كلینیك فوق تخصصی داخلی كلیه  


خدمات دهنده:
پزشك فوق تخصص كلیه

خدمات:
ویزیت فوق تخصصی بیمار

آیا می دانید:
چه زمانی به كلینیك كلیه مراجعه نمایید؟
ـ فشارخون بالا ( در این مورد می توان به كلینیك غدد نیز مراجعه نمود )
ـ سوزش و تكرر ادرار و مشكل در ادرار كردن
ـ ورم دست و پا و دور پلك
ـ كاهش یا افزایش حجم ادرار
ـ تغییر رنگ ادرار و وجود خون در ادرار
ـ وجود سنگهای ادراری