عضویت در نشریه
 
      جستجو

حضرت رسول (ص): بسيار شستشو و نظافت كن كه خداوند بر عمرت بيافزايد. (مكارم الاخلاق ،جلد 1 ،باب دوم)

بیمه همگانی دانشجویان  خدمات دهنده:
كارشناس بیمه

خدمات بیمه و سقف تعهدات:
ـ رایگان بودن ویزیت كلینیك های عمومی و تخصصی اداره كل بهداشت و درمان
ـ 70 درصد تخفیف خدمات سرپایی مراكز درمانی طرف قرارداد
ـ 90 درصد تخفیف خدمات بستری بیمارستانهای طرف قرارداد
ـ 70 درصد تخفیف جهت تهیه دارو
ـ امكان بیمه نمودن اعضاء خانواده تحت تكفل دانشجو
ـ امكان بیمه نمودن همسر و فرزند ( حداكثر 3 فرزند ) برای دانشجویان مرد

حق بیمه:
ـ 50 درصد از مبلغ حق سرانه بیمه به عهده دانشگاه
ـ 50 درصد مابقی از مبلغ حق سرانه بیمه با درخواست وام از صندوق رفاه

مراحل:
1ـ مراجعه به دفتر سرپرستی امور دانشجویی دانشكده در بدو ورود به دانشگاه یا ابتدای هر سال تحصیلی
2ـ تكمیل فرم درخواست بیمه
3ـ تكمیل فرم درخواست وام صندوق رفاه دانشجویان برای دانشجویان متقاضی
4ـ ارائه مدارك مورد نیاز شامل :
ـ كپی تمام صفحات شناسنامه (‌در صورت متأهل بودن دانشجو ، كپی صفحه اول شناسنامه افراد تحت تكفل )
ـ یك قطعه عكس برای هر نفر
ـ تكمیل فرم خانوار ( سایر اقشار)
ـ ارائه فیش واریزی سهم دانشجو بابت حق بیمه ( به شماره حساب 18711958 بانك تجارت شعبه اردیبهشت به نام مركز بهداشت و درمان دانشگاه تهران ) برای دانشجویانی كه مایل به دریافت وام از صندوق رفاه نیستند.

جدول هزینه بیمه دانشجو در سال 84 باتوجه به روزانه و شبانه بودن

وضعیت دانشجوحق بیمه سالانه ( ریال)سهم دانشجو ( ریال)سهم دانشگاه (ریال)وام صندوق رفاه ( ریال)
دانشجوی روزانه (‌هزینه هر فرد تحت تكفل تا حداكثر 3 فرزند و همسر )000/420-000/210000/210
دانشجوی شبانه000/422000/422ــ
مادر و پدر000/517000/517ــ


موارد عدم تعهد سازمان بیمه خدمات درمانی:
ـ جراحی زیبایی ، لیزیك ، ترمیم دندان
ـ لوازم آرایشی و بهداشتی ، دندان مصنوعی ، سمعك ، عصا ، عینك
ـ درمان های خاص نازایی

بیمارستان های طرف قرارداد:
شریعتی، امام خمینی، مصطفی خمینی
تلفن تماس: 61112445 ـ 66481004