عضویت در نشریه
 
      جستجو

امام علي (ع): از هميشه سير بودن و بسيار خوردن بپرهيزيد كه اين كار بيماري ها و رنج ها را بر مي انگيزاند. (غرر الحكم ، جلد 51 ، صفحه 151)

بيمه دانشجويان  

◊ بیمه همگانی دانشجویان
◊ بیمه حوادث دانشجویان