عضویت در نشریه
 
      جستجو

خواب كافي، دوري از استرس، تغذيه مناسب و ورزش، سيستم ايمني شما را در وضعيت مطلوبي حفظ نموده، آن را براي مبارزه با ميكروبها آماده مي نمايد

ارزیابی شنوایی و تجویز سمعك  


خدمات دهنده:
- كارشناس ادیولوژی

خدمات:

ـ ارزیابی كامل سیستم شنوایی ( ادیومتری ،‌تمپانومتری )
- ارزیابی وزوز گوش
ـ چكاپ گوش در افراد طبیعی
ـ تجویز و تنظیم پیشرفته ترین سمعك ( آنالوگ ، قابل برنامه ریزی و دیجیتال )
ـ ساخت و تهیه قالب های ضد صوت و ضد آب
ـ تعمیرات سمعك و فروش انواع باتری سمعك
ـ مشاوره خانواده

تجهیزات:
ـ ادیومتر
ـ تمپانومتر

زمان پذیرش: شنبه تا چهارشنبه 30/13 لغایت 17

تلفن تماس: 61112764
تلفن پذیرش مركز: 66469352 ـ 61112949

● توجه:
ـ هماهنگی قبلی از طریق پذیرش مركز الزامی است.
ـ رزرو نوبت تلفنی از ساعت 8 صبح لغایت 30/14 امكانپذیر می‌باشد.

توصیه های بهداشتی:
در صورت وجود هر یك از علایم زیر به واحد شنوایی سنجی مراجعه نمایید :
● كاهش شنوایی خفیف یا شدید
● احساس صدای وزوز یا زنگ مانند داخل گوش
● اشكال در فهم و درك لغات
● زیاد كردن صدای رادیو یا تلویزیون به طوری كه باعث ناراحتی اطرافیان گردد.
● تكرار جملات توسط اطرافیان