عضویت در نشریه
 
      جستجو

با محافظت خود در مقابل بيماري آنفلوانزا از ديگران نيز محافظت كنيد.

مركز پزشكی بزرگمهر  


◊ كلینیك عمومی و تخصصی دندانپزشكی
◊ مركز جراحی محدود ( دی كلینیك )
◊ درمانگاه مركزپزشكي بزرگمهر