عضویت در نشریه
 
      جستجو

حضرت رسول )ص): در حالي غذا بخور كه اشتها داشته باشي و هنگامي دست از غذا بكش كه هنوز اشتهايت باقي است. (بحار ، جلد 62 ، صفحه 291)

اهداف  


دانشگاه عرصه فعاليت هاي فكري، چالش هاي انديشه و راهبري جامعه به سوي آينده هاي روشنتر قلمداد مي شود كه يكي از مهمترين مولفه هاي اين نهاد دانشجو است. در واقع تمامي تلاش هاي صورت گرفته در آموزش عالي كشور براي تربيت بايسته و شايسته اين گروه است. عمده اين تلاش ها فراهم آوردن امكانات آموزشي و پژوهشي، تامين نيازهاي اساسي و اوليه زندگي فردي و اجتماعي و بطور كلي كوشش براي محيطي آرام، پويا و نشاط انگيز است تا اين نيروي عظيم و سازنده، جز پيشرفت و تعالي هدفي نداشته باشد و اسير مشكلات حاشيه اي نبوده و با جسمي سالم و رواني آسوده در اين راه گام بردارد. بهداشت و درمان دو مقوله اي است كه مي تواند در ساختن يك جامعه دانشگاهي پويا و فراهم آوردن سلامتي و آرامش جسمي، رواني و اجتماعي نقش قابل توجهي ايفا نمايد.
براي دستيابي به اين مهم، اداره كل بهداشت و درمان دانشگاه تهران، به عنوان زيرمجموعه حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه عهده دار ارائه خدمات بهداشتي به دانشگاهيان گرديده است.