عضویت در نشریه
 
      جستجو

در زمان ابتلا به آنفلوانزاو هنگام سرفه و عطسه از دستمال كاغذي استفاده كنيد. چون ويروس‏ها مي‏توانند ساعتها يا روزها در دستمال پارچه‏اي زنده بمانند

توصیه های سلامت

كنترل عوامل خطر در بيماريهاي قلبي عروقي

مقادير هدف براي كنترل عوامل خطرزاي اصلي در بيماريهاي قلبي - عروقي
* LDL كلسترول كمتر از mg/dl 100 با سطح ايده آل كمتر از mg/dl 70. اگر سطح تري‏گليسريد برابر يا بيشتر از mg/dl 200 باشد كلسترول غير HDL بايد تا كمتر از mg/dl 130 كاهش پيدا كند.
* كاهش فشارخون تا كمتر از mmHg 140/90 يا كمتر از mmHg 130/80 در بيماران مبتلا به ديابت يا بيماري مزمن كليه.
* افزايش ورزشهاي آيروبيك تا60-30 دقيقه به مدت حداقل 5 روز در هفته يا ترجيحاً روزانه
* حفظ BMI بين 9/24 - 5/18 و دور كمر كمتر از 101 سانتي‏متر براي مردان و كمتر از 89 سانتي‏متر براي زنان
* حفظ سطح هموگلوبين A1cدر مقاديري كمتر از 7% در ديابتي‏ها
* ترك سيگار و خودداري از مواجهه محيطي با دود سيگار