عضویت در نشریه
 
      جستجو

در هنگام اسهال از نوشابه و آب ميوه آماده نبايد استفاده شود چون اسهال كودك را بدتر مي كند

توصیه های سلامت

وبا

1- دستهاي خود ( بخصوص زير ناخن ها ) را پس از اجابت مزاج و قبل از مصرف هر نوع مواد غذايي بشوييد.
2- از مصرف غذايي كه در جاي گرم نگهداري شده . خودداري كنيد ( بخصوص در طول مسافرت)
3- سبزيجات و ميوه ها را طي مراحل زير انگل زدايي و ضدعفوني نماييد:
الف) شستشو با آب ساده براي زدودن گل و لاي
ب) شستشو با مايع ظرفشويي ( انگل زدايي ) كه به ازاء هر ليتر آب 3 تا 5 قطره مايع ظرفشويي به مدت 5 دقيقه استفاده مي شود.
ج) ضدعفوني با مواد ضدعفوني كننده در دسترس(قابل تهيه از داروخانه ها)
د) شستشوي نهايي با آب ساده
4- از مصرف هرگونه ماده غذايي فاقد بسته بندي بهداشتي خودداري كنيد.
5- از خوردن سبزيجات خام . سالاد . آب ميوه يا بستني غير پاستوريزه اجتناب كنيد.
6- تمام ميوه ها را پوست كنده ميل كنيد.
7- اگر در مورد سالم بود آب آشاميدني شك داريد آب را بجوشانيد يا آن را با قرصهاي گندزدا استريليزه نموده و يا از آبهاي آشاميدني كه در بطريهاي در بسته عرضه مي شوند استفاده كنيد.
8- از مصرف يخ هاي غيربهداشتي اجتناب كنيد.
9- توالت و محل استفراغ بيماران را جهت پيشگيري از انتشار عفونت با مواد ضدعفوني كننده ترجيحاٌ پركلرين يا هالاميد ضدعفوني نماييد.
10- از شنا كردن در منابع طبيعي آب ( رودخانه ها و ... ) و استخرهاي غيربهداشتي اجتناب نماييد.