عضویت در نشریه
 
      جستجو

در هنگام اسهال به كودك ORS ، چاي ، مايعات و غذاي نرم مثل كتة نرم داده شود

 

  

استقرار موتورلانس اورژانس تهران در دانشگاه تهران


با توجه به عقد تفاهمنامه اورژانس تهران با اداره کل بهداشت و درمان دانشگاه تهران به منظور رسیدگی هرچه سریعتر به بیماران اورژانسی از تاریخ 15 اسفند ماه یک دستگاه موتورلانس (موتور اورژانس) با تجهیزات کامل پزشکی در ساختمان معاونت دانشجویی دانشگاه واقع در خیابان 16 آذر مستقر گردید.
لذا کلیه کارکنان و دانشجویان دانشگاه می توانند در هنگام وقوع موارد اورژانسی با تماس با شماره 115 اورژانس تهران از خدمات این واحد استفاده نمایند.