عضویت در نشریه
 
      جستجو

در هنگام اسهال به كودك ORS ، چاي ، مايعات و غذاي نرم مثل كتة نرم داده شود

 

  

گزارش کارگاه پیشگیری از کمردرد

کارگاه آموزشی "پیشگیری از کمردرد" در تاریخ 17/09/95 با حضور 71 نفر و در تاریخ 23/09/95 با حضور 165 نفر از کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه، توسط آقای دکتر رامین کردی فلوشیپ اینترونشنال ستون فقرات از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید و آموزش های لازم در زمینه های زیر به شرکت کنندگان ارائه گردید.
* عوامل و دلایل ابتلا به کمردرد
* روش های پیشگیری از کمردرد
* کمردردهای خطرناک
* سیاتیک
شایان ذکر است نظرسنجی به شرح زیر از شرکت کنندگان به عمل آمد و میزان رضایت شرکت کنندگان در ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.

1 تسلط مدرس، قدرت بیان و انتقال مطالب آموزشی (درصد رضایت: 95)
2 استفاده از وسایل کمک آموزشی و سمعی بصری (درصد رضایت: 92.5)
3 تناسب ساعت کارگاه با محتوای ارائه شده (درصد رضایت: 89.37)
4 میزان افزایش اطلاعات شما در خصوص موضوع ارائه شده در کارگاه(درصد رضایت: 87.81)
5 شروع و اتمام به موقع کارگاه آموزشی (درصد رضایت: 85)
6 استفاده از روش های فعال و جلب مشارکت شرکت کنندگان (درصد رضایت: 87.5)
7 تناسب محتوای دوره با نیاز آموزشی شما(درصد رضایت: 89.375)
8 ارزیابی کلی از کارگاه آموزشی ارائه شده (درصد رضایت: 87.18)
9 نحوه اطلاع رسانی کارگاه (درصد رضایت:91.25)