عضویت در نشریه
 
      جستجو

درهنگام اسهال بايد آب و مايعات بيشتري به كودك بدهيم

 

  

راهنماي معاينات پايش سلامت دانشجويان ورودی 95

قبل از مراجعه به باشگاه دانشجویان:
1. تكميل فرم كارنامه سلامت در سيستم گلستان (ems.ut.ac.ir )
2. رزرو وقت در وب سايت http://his.ut.ac.ir

در محل باشگاه دانشجویان:
1. حضور در باشگاه دانشجويان در روز و ساعت رزرو وقت (با دفترچه بيمه و كارت دانشجويي)
2. دريافت فرم پايش سلامت در غرفه پذيرش
3. اندازه گيري قد , وزن و فشار خون در يكي از غرفه هاي تن سنجي
4. سنجش بينايي در يكي از غرفه هاي بينايي سنجي
5. معاينه دهان و دندان در يكي از غرفه هاي دندانپزشكي
6. بررسي پرونده و نتيجه معاينات در ايستگاه پرستاري
7. ويزيت پزشك عمومي در صورت ارجاع توسط ايستگاه پرستاري
8. تاييد معاينات پايش سلامت در غرفه تاييد نهايي

معاينات پايش سلامت براي دانشجويان ورودي جديد در تمام مقاطع تحصيلي اجباري مي باشد.
دانشجوياني كه در معاينات پايش سلامت شركت ننمايند از ثبت نام ترم دوم آنها ممانعت به عمل خواهد آمد.