عضویت در نشریه
 
      جستجو

در هنگام اسهال به كودك ORS ، چاي ، مايعات و غذاي نرم مثل كتة نرم داده شود

 

  

اطلاعيه ثبت نام پايش سلامت دانشجويان ورودي 1395

1. طبق بخشنامه وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري حضور همه دانشجويان ورودي 1395 (همه مقاطع) در برنامه معاينات پايش سلامت الزامي است و کارنامه سلامت جزء مدارك اصلي پرونده تحصيلي دانشجو مي باشد.
2. دانشجويان بايد با مراجعه به سامانه گلستان (ems.ut.ac.ir)،‌ فرم كارنامه سلامت را با دقت تكميل نمايند.
3. دانشجويان بايد پس از تكميل كارنامه سلامت , نسبت به رزرو وقت در وب سايت اداره كل بهداشت و درمان اقدام نمايند.
4. با توجه به محدود بودن زمان اجراي معاينات پايش سلامت (26 مهر ماه تا 6 آبان ماه ) ،‌ ضروري است دانشجويان بر اساس ساعت و زمان تعيين شده،‌ به همراه دفترچه بيمه و كارت دانشجويي خود به باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران واقع در خيابان 16 آذر،‌ جنب تالار مولوي مراجعه نمايند.
5. دانشجويان خارجي بايد هنگام شركت در معاينات پايش سلامت ،‌ كارت واكسيناسيون بين المللي خود را به همراه داشته باشند.
6. مراحل انجام معاينات پايش سلامت شامل پذيرش ،‌ اندازه گيري وزن ،‌ قد ،‌فشار خون ،‌معاينه دهان و دندان ،‌ سنجش بينايي و مشاوره پزشكي مي باشد .
7. انجام مراحل معاينات پايش سلامت در بازه زماني تعيين شده رايگان مي باشد و دانشجوياني كه پس از اتمام زمان اعلام شده (26 مهر ماه تا 6 آبان ماه ) مراجعه نمايند بايد هزينه معاينات را پرداخت نمايند.
8. پايش سلامت دانشجويان پرديس هاي كشاورزي و منابع طبيعي كرج،‌ فارابي ،‌كيش ، ابوريحان ،‌ كاسپين و فومن در زمان اعلام شده توسط اداره آموزش هر دانشكده و در محل پرديس انجام خواهد شد و نيازي به رزرو وقت نمي‌باشد.
9. دانشجوياني كه در برنامه معاينات پايش سلامت شركت ننموده اند از ثبت نام ترم دوم آن ها ممانعت بعمل خواهد آمد.
10. معاينات پايش سلامت دانشجويان مجازي اجباري نمي باشد.
11. برنامه زمان بندي معاينات پايش سلامت دانشجويان ورودي نيمه دوم متعاقبا اعلام خواهد گرديد.