عضویت در نشریه
 
      جستجو

امام علي (ع): گرسنگي كشيدن، چه نيكو ياري دهنده‌اي بر سركشي نفس و شكستن عادت آن است. (غررالحكم، حديث 9942)

 

  

اطلاعيه ثبت نام پايش سلامت دانشجويان ورودي جديد

قابل توجه دانشجويان ورودي سال1394
1. طبق بخشنامه وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري حضور همه دانشجويان ورودي 1394 (همه مقاطع) در برنامه پايش سلامت الزامي است و کارنامه سلامت صادر شده از سوی مرکز بهداشت و مشاوره دانشگاه جزو پرونده تحصیلی دانشجویان محسوب می شود.
2. دانشجويان بايد سه صفحه اول فرم كارنامه سلامت را با دقت تكميل نموده و از تمام صفحات فرم پرينت تهيه نمايند.
3. با توجه به محدود بودن زمان اجراي پايش سلامت (نيمه اول ماه مهر) ،‌ ضروري است دانشجويان بر اساس ساعت و زمان تعيين شده،‌ به همراه فرم تكميل شده كارنامه سلامت و دفترچه بيمه خود به باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران( ابتداي خيابان 16 آذر) مراجعه نمايند.
4. زمان مراجعه طبق برنامه زمان بندي ارسالي به دانشكده ها و از طريق پيامك ،‌ متعاقبا اعلام خواهد گرديد.
5. دانشجويان خارجي بايد هنگام شركت در طرح پايش سلامت ،‌ كارت واكسيناسيون بين المللي خود را به همراه داشته باشند.
6. مراحل انجام پايش سلامت در باشگاه دانشجويان شامل پذيرش ،‌ اندازه گيري وزن ،‌ قد ،‌فشار خون ،‌معاينه دهان و دندان ،‌بينايي سنجي و تاييد نهايي مي باشد .
7. دانشجويان بايد پس از انجام كليه مراحل ، برگه تاييد نهايي ممهور به مهر مركز بهداشت و مركز مشاوره را تحويل آموزش دانشكده خود دهند.
8. انجام مراحل طرح در بازه زماني تعيين شده رايگان مي باشد.
9. پايش سلامت دانشجويان پرديس هاي كشاورزي و منابع طبيعي كرج،‌ فارابي ،‌كيش و فومن در زمان اعلام شده توسط اداره آموزش هر دانشكده و در محل پرديس انجام خواهد شد و نيازي به رزرو وقت نمي‌باشد.

اداره كل بهداشت و درمان دانشگاه تهران