عضویت در نشریه
 
      جستجو

امام صادق (ع): پيامبر خدا به هنگام افطار، با حلوايي آغاز مي کرد و بدان، روزه مي‌گشود. اگر حلوا نمي‌يافت ، با شكرينه‌اي ديگر يا چند دانه خرما; و اگر نيز يافت نمي‌شد، با‌ آب نيم گرم (ولرم) آن گاه مي‌فرمود:" اين ، معده و جگر را پاك مي‌كند ... و سردرد را از ميان مي‌برد." (الكافي، جلد 4، صفحه 153 حديث 4)

در این بخش شما می توانید خاطرات خود را در زمینه سلامت برای ما ارسال نمایید. تا پس از تایید به نام خودتان بر روی سایت قرار گیرد.  اداره كل بهداشت و درمان دانشگاه تهران در حك و اصلاح خاطرات مختار خواهد بود.

نام و نام خانوادگی:
پست الكترونیك:
نوع موضوع ارسالی:
عکس:
خاطره: