عضویت در نشریه
 
      جستجو

اگر زمين را از آلودگي ها حفظ نكنيم ما هم در اين آلودگي غرق خواهيم شد

پيوند ها

شما مي توانيد بعد از انتخاب گروه, پايگاه هاي اينترنتي گروه مورد نظر را مشاهده نماييد.


انتخاب گروه:
1 2
  aids-ir.info   امداد ايدز
  atiehclinic.com   مركز تخصصي روانشناسي و روانپزشكي آتيه
  behsite.ir  پايگاه اطلاع رساني تغذيه و سلامت
  counseling.ut.ac.ir  مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه تهران
  dme.hbi.ir  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
  fda.mui.ac.ir  معاونت غذا و دارو
  gope.ut.ac.ir  اداره كل تربيت بدني دانشگاه تهران
  iranhiv.com  آموزش همگاني ايدز
  irib.ir/health   دانستني هاي سلامت درسايت صدا و سيما
  irteb.com  پايگاه جامع اطلاع رساني پزشكان ايران
  isna.ir  بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران
  msrt.ir/default.aspx  وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
  PersiaPlus.org  بنياد ايدز ايران
  salamatiran.com  پايگاه اطلاع رساني سلامت ايران
  tums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران