عضویت در نشریه
 
      جستجو

بیماران مبتلا به دیابت باید غذاهای فیبردار بیشتری مصرف کنند.