عضویت در نشریه
 
      جستجو

درهنگام اسهال بايد آب و مايعات بيشتري به كودك بدهيم

آیین تندرستی در اسلام

اصول تغذيه در قرآن

1- ضرورت دقت همه جانبه در تغذيه و انتخاب آگاهانه غذا
ضرورت دقت همه جانبه در تغذيه يعني آدمي بايد در غذاي خويش (اعم از غذاي جسم و غذاي روح، مثلا علمي كه مي آموزد) به دقت بنگرد. به دقت نگريستن يعني توجه به نوع غذا، تركيب آن، ميزان تناسب آن با نياز بدن و اطمينان از سلامت آن و اين كه رعايت حلال و حرام الهي تا چه حد در آن شده است و نيز رعايت حقوق شرعي و اجتماعي و مسائل فرهنگي و غير آن.
(اشاره به آيه 24 سوره عبس)
انتخاب آگاهانه غذا يعني بايد بنگرد كه كدام غذا پاكيزه تر است؟
(اشاره به آيه 19 سوره كهف)


2- اجتناب از غذاهاي پليد، آلوده و تحريم شده
(آيه 157 سوره اعراف "... و يحرم عليهم الخبائث)
(آيات ناظر به تحريم برخي مواد غذايي مانند آيات 145 سوره انعام، 3 سوره مائده، 173 سوره بقره، 12 سوره انعام)


3- بهره گيري از غذاهاي پاكيزه ، سازگار و حلال
(اشاره به آيه 157 سوره اعراف و آيات 168 و 173 سوره بقره، 16 سوره اعراف، 81 سوره طه، 4،87 و 88 سوره مائده، 132 اعراف)
(آيات ناظر بر ضرورت رعايت حلال بودن غذا، همچون آيات 143، 144 و 118 سوره انعام، 1 سوره مائده، 30 سوره حج، 6 سوره زمر، 168 سوره بقره)

4- رعايت اعتدال و ميانه روي در تغذيه و پرهيز از افراط و تفريط
(آيه 31 سوره اعراف)


5- لزوم توجه جدي و مسؤلانه به تغذيه كودكان به ويژه در 2 سال اول زندگي
(از جمله آيات 233 سوره بقره، 14 لقمان، 15 احقاف، 6 سوره طلاق)


6- اطمينان از امكان دستيابي همه آفريدگان به غذاي كافي
(اشاره به آيه كريمه 6 سوره هود- يعني هيچ جنبنده اي در زمين نيست مگر آن كه خدا روزي او را بر عهده گرفته است و نيز آيه 15 سوره ملك – يعني او زمين را براي شما رام قرار داده پس بر شانه هاي آن برويد و از روزي آن بخوريد و همچنين آيه 34 سوره ابراهيم: خدا آنچه كه مورد حاجت شما بوده به شما داده است.
ضمنا در آيات 60 سوره عنكبوت، 60 سوره بقره، 142 سوره انعام نيز به تامين روزي بشر توسط پروردگار تاكيد شده است.

غذا هايي كه در قرآن از آنها نام برده شده است:

انار، انجير، انگور، خرما، زيتون، موز، پياز، سير، تيره كدو، گل سرخ، خيار، عدس، شير، شير مادر، عسل، زنجبيل، گوشت حيوانات و ...

cheat wifes why do women cheat with married men women that cheat on their husbands
married men cheat with men what makes married men cheat my husband cheated
how to cheat husband click here my boyfriend cheated on me quotes
dating for married reasons married men cheat redirect
redirect read here dating a married woman
married men and affairs why people cheat in marriage read here
read here signs of infidelity link
why men have affairs redirect click
read here I cheated on my husband unfaithful wives
how can people cheat click here women who like to cheat
abortion pill for sale abortion pill works click
unfaithful wives click dating site for married people
open redirect click here