عضویت در نشریه
 
      جستجو

امام علی (ع):نوشیدن دارو برای بدن ،به صابون برای جامه می ماند ، آن را تمیز می کند، اما کهنه اش هم می کند.(شرح نهج البلاغه،جلد20،صفحه300،حدیث422)

آیین تندرستی در اسلام

12 دستورالعمل تغذيه اي در اسلام

دستور العمل بر سر سفره نشستن و آداب غذا خوردن ، در بين برخي از احاديث آمده است. حتي در اين مورد حديثي در كتاب نهج الحياه يا فرهنگ سخنان فاطمه (ع) در صفحه 55 آمده است كه آن حضرت مي فرمايند: در سفره 12 خصلت يا دستور العمل وجود دارد كه لازم است هر مسلماني آنها را بداند. 4 مورد از اين خصلت ها واجب، 4 مورد مستحب و 4 مورد زيبنده و نشانه ادب است و اما آنچه واجب است:
1- شناسايي پروردگار (و اين كه نعمت را از او بدانيم.)
2- راضي بودن از خواست پروردگار و نعمات او
3- گفتن بسم الله الرحمن الرحيم در آغاز غذا
4- شكر و سپاسگزاري از خدا در آغاز و پايان غذا

و اما آنچه كه سنت است:
1- شستشوي دست ها قبل از غذا (يا وضو گرفتن)
2- نشستن به جانب چپ
3- در حال نشسته غذا خوردن
4- با سه انگشت غذا خوردن

و اما آنچه كه نشانه ادب است:
1- از آنچه كه پيش روي شماست بخوريد (و به طرف غذاي مقابل ديگران دست درازي نكردن)
2- لقمه ها را كوچك برداشتن
3- غذا را به خوبي جويدن
4- هنگام غذا خوردن به صورت افراد زياد نگاه نكردن

click my boyfriend cheated on me with a guy how do i know if my wife has cheated
website women affairs married cheat
why people cheat in marriage cheat wife cheat husband
dating for married when women cheat redirect
why do guys cheat dating a married man will my husband cheat again
cheat wifes link how to cheat wife
my wife cheated online cheat husband
boyfriend cheated on me i cheated on husband how to cheat with a married woman
how can people cheat why men cheat women who like to cheat
women cheat on men my girl friend cheated on me married men who cheat with men
pill for nausea side effects from the abortion pill where can you get a abortion pill
side effects from abortion taking abortion pill online
click effectiveness of abortion pill abortion pill online purchase
prescription discount coupon read cialis discounts coupons