عضویت در نشریه
 
      جستجو

امام علی (ع):نوشیدن دارو برای بدن ،به صابون برای جامه می ماند ، آن را تمیز می کند، اما کهنه اش هم می کند.(شرح نهج البلاغه،جلد20،صفحه300،حدیث422)

آیین تندرستی در اسلام

نهي از پرخوري

آيين اسلام انسان را از پرخوري نهي و اعتدال در خوردن غذا را توصيه كرده است. زيرا پرخوري زمينه ساز بروز و ابتلا به بسياري از بيماري هاست. لذا معصومين (ع) با بيان برخي احاديث، بر پرهيز از پرخوري، بسيار تاكيد كرده اند. از جمله:

حضرت رسول (ص): اگر ساكنان خانه اي به مقدار كم غذا بخورند، خانه شان نوراني مي گردد. (المعجم الاوسط ،جلد 5 ، صفحه 229، حديث 5165 ،عن ابي هريره. كنز العمال، جلد 3، صفحه 391، حديث 7093)

حضرت رسول (ص): هر كس كه خداوند را بسيار تسبيح گويد و به بزرگي ياد كند و در عوض به مقدار كم بخورد و بياشامد و بخوابد، فرشتگان مشتاق او مي شوند. (تنبيه الخواطر، جلد 2، صفحه 116)

امام علي (ع): زندگي را براي خوردن مخواه، بلكه خوردن را براي زندگي بخواه. (شرح نهج البلاغه ،جلد 20،صفحه 333، حديث 824)

امام علي (ع): عاقل را بايسته است كه به هنگام شيريني غذا، تلخي دارو را نيز به ياد داشته باشد. ( شرح نهج البلاغه ،جلد 20، صفحه 272، حديث 149)

حضرت رسول (ص): زماني به خوردن غذا بپرداز كه ميل داري و در حالي دست از طعام بردار كه هنوز ميل به خوردن غذا داري (بحار الانوار ،جلد 66، صفحه 29)

امام كاظم (ع): پرهيز آن نيست كه چيزي را به كلي وا بگذاري و هيچ نخوري، بلكه پرهيز آن است كه از چيزي بخوري، اما كم بخوري. (الكافي جلد 8، صفحه 291، حديث 443)

امام رضا (ع): پرهيز از يك چيز، واگذاردن آن نيست. پرهيز از يك چيز تنها كم خوردن از آن است. (بحار الانوار ،جلد 62، صفحه 140، حديث 1)

حضرت رسول (ص): مادر همه دارو ها، كم خوري است. (المواعظ العدديه ،صفحه 213)

امام علي (ع): كم خوري، مانع بسياري از بيماري هاي جسم مي شود. (غرر الحكم، 6768، عيون الحكم و المواعظ، صفحه 370، حديث 6248)

امام علي (ع): كم خوري، مايه گرامي داشتن بيشتر خويش است و سلامت را بيشتر استمرار مي بخشد. (غرر الحكم، حديث 6819، عيون الحكم و المواعظ، صفحه 370، حديث 6240)

امام علي (ع): هر كس در خوردن به كم بسنده كند، سلامتش بيشتر مي شود و انديشه اش به سامان مي رسد. (غرر الحكم، حديث 8803، عيون الحكم و المواعظ، صفحه 437، حديث 7559)

امام رضا (ع): اگر مردم در خوردن به كم بسنده مي داشتند، بدن هايشان سالم بود. (بحار الانوار، جلد 66، صفحه 425، حديث 41)

امام رضا (ع): بدن همانند زمين پاك و آماده براي زراعت است كه اگر در آباداني و آب دهي به آن مراقبت شود، به گونه اي كه آب، نه بيشتر از نياز به آن برسد تا آن را غرق كند و نه از اندازه كمتر باشد تا آن را به خشكي گرفتار سازد، آباداني اش استمرار مي يابد و خرمي اش بيشتر مي گردد و كشت آن بركت مي يابد، اما اگر از آن غفلت شود، به تباهي مي گرايد و علف هرز در آن مي رويد. بدن چنين حكايتي دارد و تدبير آن در خوراك و نوشيدني، چنين است. [پس] سامان و سلامت مي يابد و عافيت در آن ريشه مي گسترد. بنگر كه چه چيز با تو و با معده ات سازگار است و تن تو با چه چيز نيرو مي گيرد و چه خوردني و نوشيدني اي براي بدنت سالم تر است، همان را براي خويش مقرر بدار و خوراك خود گير. (بحار الانوار ،جلد 62 ،صفحه 310)

امام علي (ع): اي كميل! معده خود را كاملا پر نكن. بلكه در آن جايي براي آب و مكاني براي حركت هوا باقي بگذار و در حالي دست از طعام بردار كه هنوز به خوردن اشتها داري. اگر چنين كني، تغذيه ات را گوارا خواهي يافت، به درستي كه سلامت تن از كم خوري (خودداري از پر خوري) است. (تحف العقول، صفحه 183)

امام علي (ع): هر كس خوراكش كم باشد، انديشه اش صفا مي يابد. (غرر الحكم ،حديث8462)

حضرت رسول (ص): اگر كسي خوراك خود را كم كند، درونش از نور سرشار مي گردد. (الفردوس، جلد 1، صفحه 290،حديث 1138 )


حضرت رسول (ص): با كمي خوراك و نوشيدني، با نفس خويش جهاد كنيد تا فرشتگان بر شما سايه بگسترند و شيطان از شما بگريزد. (تنبيه الخواطر ،جلد 2، صفحه 122)

حضرت رسول (ص): دوست داشتني ترين شما نزد خداوند، كم خوراك ترين و سبك بدن ترين شماست. (كنز العمال ،جلد 15، صفحه 261، حديث 40869)

حضرت رسول (ص): پشمينه بپوشيد و ميان بر بنديد و به گنجايش نيمه شكم بخوريد تا به ملكوت آسمان ها در آييد. (مكار الاخلاق ،جلد 1، صفحه 252، حديث 750)

امام صادق (ع): نزديك ترين حالت بنده به خداوند، هنگامي است كه شكم وي سبك باشد. ( الكافي ،جلد 6، صفحه 269، حديث 4)

حضرت رسول (ص): هر كس خوراكش اندك باشد، تنش سلامت و دلش صفا مي يابد؛ و هر كس خوراكش فراوان باشد، تنش بيمار و دلش سخت مي گردد. (بحار الانوار ،جلد66، صفحه 331،حديث 5)

امام علي (ع): بر شما باد ميانه روي در خوردني ها؛ چرا كه اين كار از اسراف دور تر است و مايه سلامت بيشتر تن مي گردد و در پرستش، بيشتر ياري مي رساند. ( غرر الحكم، حديث 6153، عيون الحكم و المواعظ صفحه 341، حديث 5833)

امام صادق (ع) : كم خوري، در ميان هر طايفه اي ستوده است؛ زيرا منفعت باطن و ظاهر در آن است. ( بحار الانوار ،جلد 66، صفحه 337، حديث 33)

حضرت رسول (ص): معده خانه ي همه درد هاست و پرهيز، ريشه همه درمان ها. (طب النبي ،صفحه 2)

امام علي (ع): معده خانه درد هاست و پرهيز سرآمد درمان. هر بدني را به همان كه بدان خو مي گيرد، عادت دهيد. با پرخوري، تندرستي نخواهد بود. (الدعوات ،صفحه 77،حديث 186)

امام علي (ع): هر كس كه مي خواهد هيچ غذايي به او زيان نرساند، تنها هنگامي غذا بخورد كه گرسنه شده و معده او [از خوراك پيشين] پاك شده باشد. پس چون خواست بخورد، نام خدا را بر زبان آورد، خوب غذا را بجود و در حالي از غذا خوردن دست بكشد كه هنوز ميل به خوردن دارد و به آن، احساس نياز مي كند. (طب الائمه لابني بسطام ،صفحه 29 و صفحه 60)

حضرت عيسي (ع): اي زادگان اسرائيل ! فراوان مخوريد ، زيرا هركس زياد بخورد ، فراوان نيز مي‌خوابد و هركس فراوان بخوابد ، نماز اندك مي‌گذارد و هر كس نماز اندك بگذارد ، از غافلان شمرده مي‌شود. (شرح نهج البلاغه، جلد 19 ، صفحه 188)

حضرت رسول (ص): از شكم سيري حذر كنيد ، چرا كه مايه : تباهي تن ، به بارآمدن بيماري و سستي در عبادت است. (الدعوات ، صفحه 74 ، حديث 172)

امام صادق (ع): بسيار خفتن، از نوشيدن بسيار، و بسيار نوشيدن ، از سيري فراوان زاده مي‌شود و اين دو، انسان را نسبت به فرمانبري از خدا سنگين مي‌كنند و دل را سخت‌تر از آن مي‌كنند كه تفكر و خضوع داشته باشد. (مصباح الشريعه ،صفحه 253)read women who cheat redirect
read here signs of infidelity link
what causes women to cheat women cheat because link
read love affairs with married men husbands that cheat
catch a cheater click here my husband almost cheated on me
how can people cheat married and want to cheat women who like to cheat
abortions facts click here click
abortion pill kansas city redirect teen abortions
women looking to cheat my boyfriend cheated on me with my mom how many guys cheat
how do you know your wife cheated read how to cheat on your wife
i cheated on my boyfriend should i tell him i love my boyfriend but i cheat how to cheat on boyfriend