عضویت در نشریه
 
      جستجو

مصرف تنقلات قبل ازخواب و يا دربين روز كه امكان مسواك زدن نيست در پوسيدگي دندان كودك نقش مهمي دارد. به اين مسئله توجه كنيد .