عضویت در نشریه
 
      جستجو

در هنگام اسهال از نوشابه و آب ميوه آماده نبايد استفاده شود چون اسهال كودك را بدتر مي كند

اصطلاحات پزشکی

براي مشاهده توضيح كلمه مورد نظر روي آن كليك نماييد. شما مي توانيد با وارد نمودن
كلمه خاص يا مشخص كردن گروه ليست كلمات را فيلتر نماييد.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

جستجو: گروه:   نمايش مجدد

اصطلاحمعادل انگليسي
گاستروآنتريتGastroenteritis
گاستروسكوپيGastroscopy
گاستريتGastritis
گاسترينGastrin
گالScabies
گالاكتوزGalactose
گالي پاتGallipot
گامتGamete
گانگرنGangrene
گرهKnot
گروه مراقبتCare
گزروفتالميXeroma
گزيفوئيدXiphoid
گلبولهاي قرمزErythrocyte
گلبوليهاي سفيدWhite cells
گلوتنGluten
گلوكزGlucose
گلوكومGlaucom
گنادGonad
گواترGoiter
گونورهGonorrhea
گيجگاهTemple