عضویت در نشریه
 
      جستجو

در هنگام اسهال از نوشابه و آب ميوه آماده نبايد استفاده شود چون اسهال كودك را بدتر مي كند

اصطلاحات پزشکی

براي مشاهده توضيح كلمه مورد نظر روي آن كليك نماييد. شما مي توانيد با وارد نمودن
كلمه خاص يا مشخص كردن گروه ليست كلمات را فيلتر نماييد.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

جستجو: گروه:   نمايش مجدد

اصطلاحمعادل انگليسي
نئوپلاسمNeoplasm
ناتوانيDisability
ناخن قاشقي شكلKoilonychias
نافUmbilicus
ناقلVector
ناهنجاريAbnormality
نزديك بينيMoppia
نعوظErection
نفرولوژيNephrology
نفرونNephron
نفس كشيدن Breathing
نوجوانيAdolescence
نورونNeuron
نوكلئوزNucleus
نيپلNipple
نيستاگموسNystagmus
نيمكرهHemisphere