عضویت در نشریه
 
      جستجو

درهنگام اسهال بايد آب و مايعات بيشتري به كودك بدهيم

اصطلاحات پزشکی

براي مشاهده توضيح كلمه مورد نظر روي آن كليك نماييد. شما مي توانيد با وارد نمودن
كلمه خاص يا مشخص كردن گروه ليست كلمات را فيلتر نماييد.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

جستجو: گروه:   نمايش مجدد

1 2
اصطلاحمعادل انگليسي
ماده نرم كنندهLubricant
ماري جوانا Marijuana
ماستكتوميMastectomy
ماكروسيتMacrocyte
مالارياMalaria
مايتmites
متابوليسمMetabolism
متادونMethadone
مترالژيMetrodynla
مثانهBladder
مجراDuct
مچ دست يا كارپWrist
مخمرYb
مدفوعFaeces
مربوط به زيباييCosmetic
مرفينMorphine
مصرف خودسرانه داروOTC
معدهStomach
مفصلJoint
مفصل سينوويالSynovial joint
مفصل شانهShoulder
مقاربتCoitus
ملتحمهConjunctiva
ملينlaxative
مهرهVertebra
موتاسيونMutation
موكوس Mucus
ميخچهCorn
ميدرياتيكMydriatic
ميزراهUrethra