عضویت در نشریه
 
      جستجو

استرسهاي روحي سيستم ايمني بدن را ضعيف نموده و احتمال ابتلا به سرماخوردگي را افزايش مي‏دهند

اصطلاحات پزشکی

براي مشاهده توضيح كلمه مورد نظر روي آن كليك نماييد. شما مي توانيد با وارد نمودن
كلمه خاص يا مشخص كردن گروه ليست كلمات را فيلتر نماييد.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

جستجو: گروه:   نمايش مجدد

1 2
اصطلاحمعادل انگليسي
تاتوTattooing
تالاموسThalamus
تامپونTampon
تاندونTendon
تاولBlister
تبFever
تتانوس Tetanus
تخمدان هاovarium
تخمك گذاريovulation
تراخمTrachoma
تراشهTrachea
تروماTrauma
ترومبوسThrombus
ترومبوفلبيتThrombophlebitis
تري كروميكTrichromic
تستوسترونTestosterone
تشنجConvulsion
تصفيه كنندهDetergent
تغذيهNutrition
تنفسRespiration
تنفسBreath
تهوعNausea
توبركلوزيس ( سل )Tuberculosis
توراكسThorax
توكسينولوژيToxinology
تولارميTularemia
تولدBirth
توليد مثلGeneration
تومورTumor
توهمHallucination