عضویت در نشریه
 
      جستجو

امام علی (ع):نوشیدن دارو برای بدن ،به صابون برای جامه می ماند ، آن را تمیز می کند، اما کهنه اش هم می کند.(شرح نهج البلاغه،جلد20،صفحه300،حدیث422)

اصطلاحات پزشکی

براي مشاهده توضيح كلمه مورد نظر روي آن كليك نماييد. شما مي توانيد با وارد نمودن
كلمه خاص يا مشخص كردن گروه ليست كلمات را فيلتر نماييد.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

جستجو: گروه:   نمايش مجدد

1 2
اصطلاحمعادل انگليسي
تاتوTattooing
تالاموسThalamus
تامپونTampon
تاندونTendon
تاولBlister
تبFever
تتانوس Tetanus
تخمدان هاovarium
تخمك گذاريovulation
تراخمTrachoma
تراشهTrachea
تروماTrauma
ترومبوسThrombus
ترومبوفلبيتThrombophlebitis
تري كروميكTrichromic
تستوسترونTestosterone
تشنجConvulsion
تصفيه كنندهDetergent
تغذيهNutrition
تنفسRespiration
تنفسBreath
تهوعNausea
توبركلوزيس ( سل )Tuberculosis
توراكسThorax
توكسينولوژيToxinology
تولارميTularemia
تولدBirth
توليد مثلGeneration
تومورTumor
توهمHallucination