عضویت در نشریه
 
      جستجو

از رها كردن دستمال كاغذي هاي مصرف شده در محيط خودداري كنيد.

اصطلاحات پزشکی

براي مشاهده توضيح كلمه مورد نظر روي آن كليك نماييد. شما مي توانيد با وارد نمودن
كلمه خاص يا مشخص كردن گروه ليست كلمات را فيلتر نماييد.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

جستجو: گروه:   نمايش مجدد

اصطلاحمعادل انگليسي
ادرارUrine
اشباع نشدهUnsaturated
اورولوژيUrology
اولترا سونوگرافيUltrasonography
اولناUlna
بي‌حسيUnconscious
رحمUterus
سقف دهانUraniscus
كهيرUrticaria
ميزراهUrethra
ميزناي حالبUreter
نافUmbilicus