عضویت در نشریه
 
      جستجو

حضرت رسول (ص): خداوند - تبارك و تعالي- و فرشتگان او، بر استغفاركنندگان و سحري‌خوران در سحرگاهان، درود مي‌فرستند. پس بايسته است هركدامتان سحري بخوريد، هرچند به جرعه‌اي آّب باشد. اما بهترين سحري‌ها، سويق و خرماست (روضه الواعظين ، صفحه 374) (سويق: به آن در فارسي قديم، «پست» گفته مي‌شد. امروزه به آن «قاووت» يا «پوره» مي‌گويند)

اصطلاحات پزشکی

براي مشاهده توضيح كلمه مورد نظر روي آن كليك نماييد. شما مي توانيد با وارد نمودن
كلمه خاص يا مشخص كردن گروه ليست كلمات را فيلتر نماييد.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

جستجو: گروه:   نمايش مجدد

اصطلاحمعادل انگليسي
انتقالTransmission
انگشت شستThumb
بافتTissue
برفكThrush
بيضهTestis
تاتوTattooing
تالاموسThalamus
تامپونTampon
تاندونTendon
تتانوس Tetanus
تراخمTrachoma
تراشهTrachea
تروماTrauma
ترومبوسThrombus
ترومبوفلبيتThrombophlebitis
تري كروميكTrichromic
تستوسترونTestosterone
توبركلوزيس ( سل )Tuberculosis
توراكسThorax
توكسينولوژيToxinology
تولارميTularemia
تومورTumor
تيروكسينThyroxine
تيفوئيدTyphoid
زبانTongue
كچليTinea
گيجگاهTemple
لوزهTonsil