عضویت در نشریه
 
      جستجو

درهنگام اسهال بايد آب و مايعات بيشتري به كودك بدهيم

اصطلاحات پزشکی

براي مشاهده توضيح كلمه مورد نظر روي آن كليك نماييد. شما مي توانيد با وارد نمودن
كلمه خاص يا مشخص كردن گروه ليست كلمات را فيلتر نماييد.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

جستجو: گروه:   نمايش مجدد

اصطلاحمعادل انگليسي
انتقالTransmission
انگشت شستThumb
بافتTissue
برفكThrush
بيضهTestis
تاتوTattooing
تالاموسThalamus
تامپونTampon
تاندونTendon
تتانوس Tetanus
تراخمTrachoma
تراشهTrachea
تروماTrauma
ترومبوسThrombus
ترومبوفلبيتThrombophlebitis
تري كروميكTrichromic
تستوسترونTestosterone
توبركلوزيس ( سل )Tuberculosis
توراكسThorax
توكسينولوژيToxinology
تولارميTularemia
تومورTumor
تيروكسينThyroxine
تيفوئيدTyphoid
زبانTongue
كچليTinea
گيجگاهTemple
لوزهTonsil