عضویت در نشریه
 
      جستجو

در هنگام اسهال از نوشابه و آب ميوه آماده نبايد استفاده شود چون اسهال كودك را بدتر مي كند

اصطلاحات پزشکی

براي مشاهده توضيح كلمه مورد نظر روي آن كليك نماييد. شما مي توانيد با وارد نمودن
كلمه خاص يا مشخص كردن گروه ليست كلمات را فيلتر نماييد.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

جستجو: گروه:   نمايش مجدد

اصطلاحمعادل انگليسي
استمناMasturbation
اوريونMumps
حافظهMemory
خونريزي رحميMetrorrhagia
سقط خود به خوديMiscarriage
عضلهMuscle
عضو يا اندام بدنMembrum
كور رنگي كاملMonochromatism
ماستكتوميMastectomy
ماكروسيتMacrocyte
مالارياMalaria
مايتmites
متابوليسمMetabolism
متادونMethadone
مترالژيMetrodynla
مرفينMorphine
موتاسيونMutation
موكوس Mucus
ميدرياتيكMydriatic
ميوكاردMyocardium
نزديك بينيMoppia
وعدهMeal
يائسگي ( منوپوز)Menopause