عضویت در نشریه
 
      جستجو

در صورتي كه در اماكن عمومي به سطوح دست زده ايد، بيني، دهان و چشم‏هاي خود را لمس نكنيد. چون ويروسهاي آنفلوانزا از اين طريق وارد بدن شما مي شوند

اصطلاحات پزشکی

براي مشاهده توضيح كلمه مورد نظر روي آن كليك نماييد. شما مي توانيد با وارد نمودن
كلمه خاص يا مشخص كردن گروه ليست كلمات را فيلتر نماييد.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

جستجو: گروه:   نمايش مجدد

اصطلاحمعادل انگليسي
حركت درمانيKinesitherapy
زانو Knee
كالاآزارKalaazar
كتواسيدوزKetoacidosis
كتوزيسKetosis
كتونوريKetonuria
كراتوپاتيKeratopathy
كراتوپلاستيKeratoplasty
كراتوزيسKeratosis
كراتوسكوپيKeratoscopy
كراتوماKeratoma
كراتومالاسيKeratomalacia
كراتينKeratin
كلي پپتيكKolypeptic
كليهKidney
كواشيوركورKwashiorkor
كيفواسكوليوزKyphoscoliosis
كيفوزKyphosis
كينتوكارديوگرافيKinetocardiography
كينتيكKinethics
گرهKnot
ناخن قاشقي شكلKoilonychias