عضویت در نشریه
 
      جستجو

در هنگام اسهال به كودك ORS ، چاي ، مايعات و غذاي نرم مثل كتة نرم داده شود

اصطلاحات پزشکی

براي مشاهده توضيح كلمه مورد نظر روي آن كليك نماييد. شما مي توانيد با وارد نمودن
كلمه خاص يا مشخص كردن گروه ليست كلمات را فيلتر نماييد.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

جستجو: گروه:   نمايش مجدد

اصطلاحمعادل انگليسي
حركت درمانيKinesitherapy
زانو Knee
كالاآزارKalaazar
كتواسيدوزKetoacidosis
كتوزيسKetosis
كتونوريKetonuria
كراتوپاتيKeratopathy
كراتوپلاستيKeratoplasty
كراتوزيسKeratosis
كراتوسكوپيKeratoscopy
كراتوماKeratoma
كراتومالاسيKeratomalacia
كراتينKeratin
كلي پپتيكKolypeptic
كليهKidney
كواشيوركورKwashiorkor
كيفواسكوليوزKyphoscoliosis
كيفوزKyphosis
كينتوكارديوگرافيKinetocardiography
كينتيكKinethics
گرهKnot
ناخن قاشقي شكلKoilonychias