عضویت در نشریه
 
      جستجو

درهنگام اسهال بايد آب و مايعات بيشتري به كودك بدهيم

اصطلاحات پزشکی

براي مشاهده توضيح كلمه مورد نظر روي آن كليك نماييد. شما مي توانيد با وارد نمودن
كلمه خاص يا مشخص كردن گروه ليست كلمات را فيلتر نماييد.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

جستجو: گروه:   نمايش مجدد

اصطلاحمعادل انگليسي
آلرژي غذاييFood allergy
تبFever
جنينFetus
دملFuruncle
شكستگيFracture
فلوئورFluorine
فمورFemur
فمورالFemoral
فولاتFolates
فيبروماFibroma
فيبروميوماFibromyoma
كمكهاي اوليهFirst aid
لقاحFertlilzation
لوله فالوپFallopian tube
مدفوعFaeces