عضویت در نشریه
 
      جستجو

حضرت رسول (ص): دهان هاي شما راه هاي تلاوت قرآن است آنها را با مسواك پاكيزه و خوش بو سازيد. (نهج الفصاحه ،صفحه 120 ،حدیث 602)

اصطلاحات پزشکی

براي مشاهده توضيح كلمه مورد نظر روي آن كليك نماييد. شما مي توانيد با وارد نمودن
كلمه خاص يا مشخص كردن گروه ليست كلمات را فيلتر نماييد.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

جستجو: گروه:   نمايش مجدد

1 2
اصطلاحمعادل انگليسي
آمبوليEmbolism
آندوسكوپEndoscope
آندوسكوپيEndoscopy
آنسفالونEncephalon
اپي فيزEpiphysis
اپي گلوتEpiglottitis
اپي لپسيEpilepsy
اپيدرمEpideris
اپيدميكEpidemic
اپيدميولوژيEpidemiology
اپيديديمEpididymis
اپيستاكسيEpistaxis
اپيلاسيونEpilation
اروزيونErosion
اريتمErythema
اسكارEschar
اشرشياكليEscherichia.coli
اكتودرمEctoderm
اكلامپسيEclampsia
اگزماEczema
الكتروانسفالوگرامEEG
الكتروكارديو گرامECG
الكتروليزElectrolysis
اندميكEndemic
اندودرمEndoderm
اندوكرينEndocrine
اندومتريومEndometrium
انزالEjaculation
انزالEjaculation
انماEnema